Salmer og musikk

 

Følelser, tanker og minner formidles gjerne gjennom ord, men for mange uttrykkes dette også gjennom musikk. Nettopp derfor er musikken og sangen en viktig del av seremonien. Gjennom musikken har man mulighet til å skape en flott og verdig ramme rundt gravferden - til minne, honnør og ettertanke.

 

Vi vil i konferansen mellom oss presentere salmer og musikk som forhåpentligvis kan inspirere, samt gjøre valgene enklere i forhold til utvelgelsen av musikk. Her er en liste over salmer og sanger som er vanlig brukt i kirkelige seremonier i vårt område. Forslagsliste.

 

Salmer inngår ved enhver seremoni med kirkelig deltagelse, og en seremoni vil som oftest inneholde to til fire salmer. Solosang eller instrumentale innslag kommer i tillegg til dette.

 

Vi i begravelsesbyrået har kjennskap til, og er behjelpelige med å formidle dyktige solister og musikere. Men ofte har familien også egne kontakter eller forslag på noen som de ber oss om å gjøre avtale med. Vi kan også legge ut evt honorarer o.l. og sette det på fellesregningen til familien.