Sorg - veien videre

 

Å miste noen som står oss nær, gjør alltid noe med oss. Det er lite som er så tappende for krefter som det å oppleve sorg. For noen blir hele livet snudd på hodet. Erfaringene vil avhenge av mange forhold. Har man opplevd forskjellige typer tap tidligere vil ofte disse følelsene melde seg på nytt og forsterke sorgreaksjonen.

 

Når et dødsfall skjer plutselig og uten forvarsel vil vi ofte reagere med sjokk, som kan skape angst og andre krevende reaksjoner. Andre kan kjenne seg følelsesløse og apatiske. Vi opplever det å miste våre nærmeste veldig forskjellig, og har derfor ulike behov på veien videre. Reaksjonene trenger ikke å være like sterke for alle, og det kan være krevende å akseptere.Ofte leter vi etter mening i det som har skjedd, og føler på fortvilelse og villrede. "Hvorfor måtte dette hende oss?" kan vi spørre. Det kan være vanskelig å akseptere det som har rammet oss. For noen kan livet tilsynelatende gå videre som om ingenting har skjedd. Noen ganger er dette likevel et ytre skall. Innvendig kan det ha åpnet seg tomrom som ikke lar seg fylle.

 

De aller fleste dødsfall skjer likevel etter et langt liv, og vi rekker kanskje å forberede oss litt. Noen bor hjemme hele livet, andre har omsorgsbehov som gjør det nødvendig å flytte til et alders- eller sykehjem. Når døden inntreffer, vil man som nærmeste pårørende oftest føle savn og vemod over et liv som er avsluttet, - og takknemlighet over det som har vært.

 

Vi i begravelsesbyrået gjør det vi kan for at avskjeden skal bli så god som mulig. Vår erfaring er at prosessen frem mot en fin og verdig begravelse er utrolig viktig for å komme videre i sorgen.

 

Livet fortsetter, og om man vil eller ei må man ta det neste steget selv. Mange opplever usikkerhet i forhold til venner og bekjente som har hatt dødsfall i familien, og det kan derfor være vanskelig å ta kontakt. De aller, aller fleste setter likevel stor pris på et håndtrykk, et smil eller en klem. Mange opplever at man trenger venner mer enn noensinne når man mister noen man er glad i. For noen kan reaksjonene bli så krevende at man trenger bistand fra sin fastlege, eller andre profesjonelle. Det finnes ofte personer i lokalmiljøet som kan kontaktes, dersom man har behov for mer støtte i sorgen enn det familie og venner  kan gi. Prester, helsepersonell, sorggrupper eller andre medmennesker. Begravelsesbyrået kan gi mer informasjon om dette.