Vi er behjelpelig med

 

 

Begravelsesbyrået utfører i samråd med de pårørende, en rekke tjenester i forbindelse med et dødsfall.

 

- Vakt, Telefon 35982194 er betjent hele døgnet.

 

- Hentetjeneste ved dødsfall hele døgnet.

 

- Båretransport. Vi har lang erfaring med transport av døde i inn- og utland

 

- Stell av døde og nedlegg i kiste, i vanlig hvit skjorte, eller i eget tøy når familien ønsker det.

 

- Rådgivning og bistand til gjennomføring av bisettelser og begravelser. Vi har lang erfaring og et bredt kontaktnett som de pårørende kan gjøre seg nytte av.

 

- Utforming og innrykk av dødsannonser og takkeannonser i aviser og på nettet.

 

- Oppretting av minneside for avdøde.

 

 - Trykking av programhefter til seremonien.

 

- Formidling av blomster til begravelser og bisettelser, samt hjelp til utforming av sløyfetekster med mer.

 

- Formidling av minnesamvær, bestilling av mat o.l.

 

- Pynting av kirker/kapell. Vi har også utstyret som trengs for å sette opp blomster i kirker/kapell.

 

- Assistanse i kirke/kapell og på kirkegården.

 

- Melding og utfylling av alle offentlige dokumenter.

 

- Formidle kontakt med prest/seremoniansvarlig og andre.

 

- Formidling av musikere og solister. Vi har et stort kontaktnett blant sangere og musikere.

 

- Veiledning og bistand i forbindelse med askespredning og søknad om dette.

  

- Tilføying av navn på gravmonumenter og oppussing av gamle steiner og navn.

 

 

- Salg av gravmonumenter.